Na titulní stranu Navigace: Poplastované pletivo, ploty, oplocení, pletiva | Sortiment | Pletivo, ploty | Často kladené otázky

Jak postupovat při manipulaci s deskami?

Se zabezpečenou, originálně zabalenou paletou, je možné manipulovat pouze manipulační technikou určenou výhradně pro přesun palet. Paletami manipulujeme vždy originálními vidlemi, a to výhradně ve směru - kolmo na desky  (kolmo na delší stranu palety). Přesun celé palety musí probíhat plynule, bez otřesů, nárazů, aby nedošlo k poškození výrobku.

Paletu s deskami umístěte opatrně na vodorovný, upravený podklad. Před přerušením, odstraněním ztužujících, zabezpečovacích plastových a ocelových pásů, zabezpečte, aby desky zůstaly stále ve svislé poloze. Pokud potřebujete manipulovat s deskami jednotlivě, přesun provádějte stále ve svislé poloze. I dočasné uskladnění desek musí být ve svislé poloze, zabezpečeno proti překlopení, atd.

Dále si připravte držáky na sloupky a zkontrolujte si vzdálenost mezi držáky desek (ponechte si rezervu  min. 1 cm, aby desku bylo možné snadno vložit do držáků). Po prověření vzdálenosti mezi držáky uchopte desku na koncích (manipulují minimálně dvě osoby) a otočte desku kolem podélné osy o 180° tak, aby zkosená hrana byla nahoře. (toto je jediný okamžik, během které je deska “na ležato”.)

Desku opatrně zasuňte do držáků až na jeho spodní část. Tím je deska osazena a je možné desku přihrnout a to rovnoměrně po obou stranách. Desky se nesmí zatěžovat jednostranně !

Přesun podhrabové desky a manipulace s ní se provádí VÝHRADNĚ VE SVISLÉ POLOZE !!!

Desky nenoste na “placáka”, nepřevážejte jednotlivě na vidlích vysokozdvižného vozíku, bagru a už vůbec ne na kolečku, atd. Desky nepřevážejte na rozdělané paletě ! Na desky, které nejsou stále ve svislé poloze, nebo s nimi bylo manipulováno v rozporu s návodem na manipulaci, není možné uplatnit reklamaci. Převzetím zboží zákazník odsouhlasil, že zboží bylo předáno v pořádku a bez závad. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.