Na titulní stranu Navigace: Poplastované pletivo, ploty, oplocení, pletiva | Sortiment | Ostatní výrobky

KOMIX - ocelový sekaný drát (vlákno) do betonu - drátkobeton

Ocelové vlákno vylepšuje vlastnosti betonových konstrukcí

Ocelové drátky do betonu se používají ke zlepšení vlastností betonových konstrukcí.

 • Při použití drátků (ocelových vláken) dochází ke značnému navýšení pevnostních a nosných vlastností každého betonového tělesa.
 • Ocelové drátky (tzv. rozptýlená výztuž) zcela nebo částečně nahrazují klasické síťové výztuže (např. kari-sítě).

Sekaný drát je určen pro konstrukční použití do betonu, malty a injektážní malty.

Konstrukčním použitím se rozumí, když účinek přidaných vláken je započítaný jako příspěvek k únosnosti betonových prvků. Vlákna je možno použít ve všech typech betonů a malt, včetně stříkaných betonů, podlah a prefabrikátů.

Vyztužením betonu těmito ocelovými drátky vzniká drátkobeton. Například použití ocelových vláken v konstrukci podlah podstatně zvyšuje únosnost a odolnost proti nárazu a opotřebení, je podstatně minimalizováno vyštipování betonu, neboť ocelová vlákna jsou rozptýlena v celé tloušťce betonové desky. U drátkobetonu odpadá náročná příprava armování, což investorům zkracuje realizační časy. V potaz je také nutno brát často sledovanou tvorbu trhlin u betonových podlah s klasickou výztuží. Na rozdíl od běžného betonu má drátkobeton schopnost odolávat tahovému napětí v ohybu i po vzniku první mikrotrhliny. Tato pevnost, která je běžně nižší než pevnost při vzniku první mikrotrhliny, je velmi důležitá a závisí na typu a dávkování ocelových drátků. Ocelové drátky v dostatečném množství náhodně rozptýlená ve struktuře betonu mění křehký beton na houževnatý drátkobeton s kvaziplastickými charakteristikami chování po vzniku trhlin. Nelze proto zanedbat rozdíl mezi chováním konstrukcí se strukturou betonu vyztuženého vlákny a chováním konstrukcí z prostého nebo železového betonu.

Drátkobetonové průřezy lze rovněž vyztužovat prutovou betonářskou výztuží a dále tak zlepšovat vlastnosti betonových konstrukcí.

Ocelové vlákna KOMIX vyrábí Moravskoslezské drátovny, a.s. na vlastní výrobní lince.

Technické parametry vláken KOMIX - typ 50/1,0:

 • délka profilu: 50 mm, ± 2 mm
 • tloušťka profilu: 1,0 mm, ± 0,03 mm
 • tvarovaný
 • pevnost v tahu: 900 - 1100 MPa
 • konzistence s vlákny 30 kg/m3: Vebe od 5 do 10 s
 • vliv na pevnost betonu: 30 kg/m3 k získání 2,58 MPa při šířce rozevření trhliny (CMOD) = 0,5 mm a 1,88 MPa při šířce rozevření trhliny (CMOD) = 3,5 mm

Použití:

 • betonové podlahy
 • betonové vozovky
 • betonové plochy
 • bytová výstavba
 • základy
 • stěny
 • prefabrikáty
 • stříkaný beton
 • potěry a stěrky

Sekaný drát zajistí:

 • zvýšenou pevnost v tahu za ohybu a tlaku
 • odolnost proti vzniku vlasových trhlin
 • trvanlivost a houževnatost betonu
 • zvýšený modul pružnosti
 • zvýšenou rázovou pevnost
 • odolnost proti teplotním změnám
 • homogenní strukturu betonu

Další informace a objednávky:

Pro dotazy k drátkům do betonu Komix volejte pracovníka MSD, a.s. p. Marcela Heyduka

tel: 724 237 758
mail: info@msdo.cz,
fax: 596 782 044
skype: marcel-heyduk

Galerie sortimentu
Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Dostupné přílohy
 Nakupujte se slevou až 15%